Navázali jsme spolupráci s Péčí o duševní zdraví

Dne 3.2.2020 došlo k uzavření dohody o spolupráci mezi Péčí o duševní zdraví, z.s. (dále jen PDZ) a HRADECKÝ MAJORDOM, nadační fond (dále jen nadační fond).

Nadační fond od roku 2017 umožňuje oddělení pronajímání bydlení od poskytování sociální služby. S touto kumulací (jako dříve SKOK do života, o.p.s.) se potýká také PDZ, proto vznikla tato dohoda. Jejím cílem je zahájit a rozvíjet prospěšnou spolupráci směřující k zajištění dostupného bydlení a poskytování kvalitních služeb a podpory pro cílové skupiny PDZ a nadačního fondu v Hradci Králové a okolí.

Nadační fond i PDZ si jsou vědomi toho, že dostupné bydlení společně s kvalitními sociálními službami je nezbytnou podmínkou pro samostatný, soběstačný a plnohodnotný život lidí s mentálním postižením a/nebo duševním onemocněním. Stávající stav za PDZ a nadační fond je takovýto:

  • PDZ je pronajímatelem bytů pro klienty, kterým poskytuje sociální službu sociální rehabilitace. Tyto byty má PDZ k tomuto účelu pronajaty od města Hradec Králové (dále jen město), které je vlastníkem bytů.
  • Nadační fond byl založen za účelem všestranné podpory samostatného bydlení osob s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí a rozšiřuje své aktivity i pro osoby s duševním onemocněním.

Nadační fond a PDZ proto společně informovali zástupce města o uzavřené dohodě a požádali o schválení převodu smluv mezi PDZ a městem tak, aby smlouvy s těmito klienty mohly být uzavřeny vůči nadačnímu fondu. Dne…….. byla tato dohoda městem podpořena (schválením žádosti o převod nájemních vztahů).———–

Těší nás zájem o naše bydlící

Letošní rok nám ukazuje, jak může zájem o druhé hýbat životy. V nedávné době naši bydlící získali spotřebiče a nádobí, dnes dostali takovéto veselé gauče a koberce! Děkujeme za radost, kterou způsobujete – tentokrát Líbě Věříšové a Pavlu Vrbickému.

Děkujeme za radost!

Letošní míra štědrosti je neskutečná! Děkujeme za finanční dary, kterými jsme mohli formou nadačních příspěvků podpořit naše bydlící. Děkujeme také za poskytnutou slevu na nákup spotřebičů!

Jmenovité díky patří: Martinovi Jarkovskému (motomechanik.cz), Miroslavu Makulovi – Stavebniny Chrast (http://makula.cz) a Milanovi Hromádko – Plyntop JM s.r.o. (http://plyn-top.cz).


Děkujeme za štědrost!

Obdrželi jsme finanční dar na vybavení pokoje pro dospělého muže s mentálním postižením. Náš nový bydlící se díky této pomoci mohl přestěhovat do bytu ke svým kamarádům a začít samostatně bydlet!

Děkujeme dárcům – panu Martinovi Jarkovskému (motomechanik.cz) a jeho kamarádům – přáli bychom jim vidět radost, kterou způsobili!

Děkujeme za dárky

Naši bydlící (podnájemci, dospělí lidé s mentálním postižením) dostali darem drogerii, kosmetiku a lůžkoviny. Děkujeme Žanetě Dvořákové, Marii Dvořákové, Lence Sádovské, Michaele Sapietové, Lucii Markové, Martině Luštincové, Jarmile Cimburkové, Jindřišce Bulvové a Markétě Kudýnové – dárky pomohou našim bydlícím odlehčit jejich rozpočtu, který si poctivě hlídají, aby se nedostali do dluhové pasti.


Nebuď na nule

Pro všechny, kteří se zajímají o sexualitu a vztahy lidí s postižením a chtějí podpořit kvalitní sociální služby doporučujeme webové stránky unie sexuálních důvěrníků České republiky www.nebudnanule.cz!

Aneb vztahy a sexualita jsou víc, než jen si zajít k sexuální asistentce nebo asistentovi! #nebuďnanule

Děkujeme za roušky pro naše bydlící!

Dbáme na bezpečí našich bydlících (dospělých lidí s mentálním postižením) společně s naším partnerem SKOK do života, o.p.s., který jim zajišťuje službu podpora samostatného bydlení. Kromě desinfekčních a dalších hygienických prostředků používají v těchto dnech jako prevenci proti šíření COVID-19 také bavlněné roušky, které ušili jejich kamarádi v chráněné dílně laDílna.

Hospodaření s penězi

Nedílnou součástí samostatného bydlení je hospodaření s penězi – dobrou praxí je institut „profesionálního podpůrce“. To, jak profesionální podpůrce s klienty pracuje, se můžete dozvědět v kanceláři služby „Podpora samostatného bydlení“ SKOKU do života, o.p.s.

Kancelář služby Podpora samostatného bydlení.
Nakupování – plánování jídelníčku, příprava na nakupování, nákup.
Rozpoznávání peněz, rozpočet, příjmy a výdaje, cashflow.

Podpora v rozhodování – smlouva o nápomoci, tabulka podpory vedená prof. podpůrcem, klientův šanon hospodaření (pravidla hospodaření, rozpočet, měsíční plány hospodaření, přehled majetku, smluv a dluhů).