Archiv autora: Alena Nosková

Netradiční akce pro dobrou věc podruhé

Majordom_JedenDum_podruhe (2)

Srdečně zveme zase po roce do Bistra u dvou přátel, kde proběhne den na podporu samostatného bydlení lidí s mentálním postižením v Hradci Králové.

Podrobnosti o této události můžete sledovat na https://www.facebook.com/events/741343725920797.

Těšíme se na viděnou! 🙂

 

Zahradní slavnost

Před prázdninami jsme ukončili setkávání Klubu bydlících zahradní slavností na vile Julii. Nejprve jsme si společně připili na úspěchy všech, kteří v tomto roce začali samostatně bydlet. Nebylo jich málo a všem moc gratulujeme 🙂

U dobrého jídla a pití jsme probrali všechny novinky a slíbili si sejít se znovu v září. Každý účastník si domů odnesl malou odměnu jako připomenutí společných setkání v tomto školním roce.    

Pro ochutnání atmosféry připojujeme několik fotografií ze slavnosti a těšíme se na viděnou po prázdninách. Alena a Rut

zábava v plném prouduspolečné posezeníopíkáme buřtyvyužili jsme krásného počasí a rozdělali oheňDSC_1173

HRADECKÝ MAJORDOM pomáhá

Dnes přinášíme avizovaný příběh prvního nadačního příspěvku uděleného naším nadačním fondem. Na žádost příjemce, který si přál zůstat v anonymitě, jej nazveme „příběhem pan P.V.“

Pan P.V. žije v Hradci Králové. Dlouhodobě pracuje a již druhým rokem bydlí samostatně v nájemním bytě. Letos na podzim musel být pro zhoršení zdraví hospitalizován a nemohl dva měsíce pracovat. V důsledku toho se mu nedostávalo prostředků na placení nájemného.

Pan P.V. se na nás obrátil s prosbou o finanční výpomoc, která by mu pomohla zvládnout toto náročné období. HRADECKÝ MAJORDOM mu poskytl nadační příspěvek, protože jeho situace splňovala všechny Statutem stanovené podmínky.

Díky této pomoci panu P.V. nevznikl dluh na nájemném, který by vzhledem ke své finanční situaci jen velmi obtížně splácel. Jsme rádi, že se na nás obrátil a  mohli jsme mu pomoci.

 

 

Vytříděno, rozdáno, prodáno :)

Vytřídili jsme věci získané z akce „Jeden dům má věcí moc, jinde potřebují pomoc“.

Část domácích spotřebičů, nádobí, příborů či utěrek jsme předali lidem bydlícím v síti podporovaného bydlení na dovybavení jejich domácností. Někteří z klientů si také darovaným oblečením doplnili svůj šatník.

Výtěžek z prodeje zbývajících věcí (cca 18.000,- Kč) byl použitý na rozvoj sítě podporovaného bydlení společnosti SKOK do života, o.p.s. Prodané věci a konkrétní výtěžek si můžete prohlédnout na hm.bazarobot.cz.

Všem dárcům srdečně děkujeme! Díky Vašim penězům jsme mohli vyslyšet prosbu prvního žadatele o nadační příspěvek. Více o příběhu P.V. z Hradce Králové přineseme v příštím článku.  

 

 

 

 

Naše první netradiční dobročinná akce zahájena

Prvního prosince proběhlo slavnostní zahájení naší první dobročinné akce „Jeden dům má věcí moc, jinde potřebují pomoc“.

Předvánočně vyzdobené BISTRO provoněla klobása připravovaná na venkovním grilu, velký zájem byl i o pečené kaštany. Všichni příchozí se mohli zahřát horkým punčem a u dětí slavil úspěch svařený jablíčkový džus se skořicí. 

Odpoledne podpořil dobrou náladu kytarista Míra Nosek, za podpory Rut a Jáchyma Brodských

A jak naše sbírka dopadla? V BISTRU u dvou přátel se začaly hromadit darované věci již v posledním listopadovém týdnu.  Další a další lidé přinášeli věci v průběhu neděle a ke konci dne krabice zabraly pořádný kus bistra.

K dnešnímu dni jsme s Vaší pomocí shromáždili už 7 plných aut krabic, balíku a balíčků 🙂

 

 

 

Klub bydlících

Dnes bychom vám rádi představili aktivitu související se samostatným bydlením lidí s mentálním postižením – Klub bydlících.

Klub bydlících pořádá pravidelná setkání, kde mohou lidé sdílet své zkušenosti spojené se samostatným bydlením. Odstěhovat se „do vlastního“, ať už je to od rodičů nebo odjinud, je velký krok vyžadující spoustu odvahy, odhodlání i trpělivosti. Setkávání s lidmi s podobnými starostmi nabízí našim klientům možnost vyjádřit své obavy, požádat o radu nebo se podělit o úspěch.  Klub je otevřený také těm, kteří se teprv na samostatné bydlení chystají a hledají inspiraci či podporu.

Součástí setkání klubu je také série neformálních povídání o právech a povinnostech spojených s podnájmem, financování a plánování chodu domácnosti, hospodaření s volným časem či o pravidlech žití se spolubydlícími. 

Našim cílem je ulehčit našim klientům cestu k samostatnému bydlení v důstojných podmínkách.