Archiv rubriky: Aktivity

Navázali jsme spolupráci s Péčí o duševní zdraví

Dne 3.2.2020 došlo k uzavření dohody o spolupráci mezi Péčí o duševní zdraví, z.s. (dále jen PDZ) a HRADECKÝ MAJORDOM, nadační fond (dále jen nadační fond).

Nadační fond od roku 2017 umožňuje oddělení pronajímání bydlení od poskytování sociální služby. S touto kumulací (jako dříve SKOK do života, o.p.s.) se potýká také PDZ, proto vznikla tato dohoda. Jejím cílem je zahájit a rozvíjet prospěšnou spolupráci směřující k zajištění dostupného bydlení a poskytování kvalitních služeb a podpory pro cílové skupiny PDZ a nadačního fondu v Hradci Králové a okolí.

Nadační fond i PDZ si jsou vědomi toho, že dostupné bydlení společně s kvalitními sociálními službami je nezbytnou podmínkou pro samostatný, soběstačný a plnohodnotný život lidí s mentálním postižením a/nebo duševním onemocněním. Stávající stav za PDZ a nadační fond je takovýto:

  • PDZ je pronajímatelem bytů pro klienty, kterým poskytuje sociální službu sociální rehabilitace. Tyto byty má PDZ k tomuto účelu pronajaty od města Hradec Králové (dále jen město), které je vlastníkem bytů.
  • Nadační fond byl založen za účelem všestranné podpory samostatného bydlení osob s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí a rozšiřuje své aktivity i pro osoby s duševním onemocněním.

Nadační fond a PDZ proto společně informovali zástupce města o uzavřené dohodě a požádali o schválení převodu smluv mezi PDZ a městem tak, aby smlouvy s těmito klienty mohly být uzavřeny vůči nadačnímu fondu. Dne…….. byla tato dohoda městem podpořena (schválením žádosti o převod nájemních vztahů).———–

Těší nás zájem o naše bydlící

Letošní rok nám ukazuje, jak může zájem o druhé hýbat životy. V nedávné době naši bydlící získali spotřebiče a nádobí, dnes dostali takovéto veselé gauče a koberce! Děkujeme za radost, kterou způsobujete – tentokrát Líbě Věříšové a Pavlu Vrbickému.

Děkujeme za štědrost!

Obdrželi jsme finanční dar na vybavení pokoje pro dospělého muže s mentálním postižením. Náš nový bydlící se díky této pomoci mohl přestěhovat do bytu ke svým kamarádům a začít samostatně bydlet!

Děkujeme dárcům – panu Martinovi Jarkovskému (motomechanik.cz) a jeho kamarádům – přáli bychom jim vidět radost, kterou způsobili!

Děkujeme za dárky

Naši bydlící (podnájemci, dospělí lidé s mentálním postižením) dostali darem drogerii, kosmetiku a lůžkoviny. Děkujeme Žanetě Dvořákové, Marii Dvořákové, Lence Sádovské, Michaele Sapietové, Lucii Markové, Martině Luštincové, Jarmile Cimburkové, Jindřišce Bulvové a Markétě Kudýnové – dárky pomohou našim bydlícím odlehčit jejich rozpočtu, který si poctivě hlídají, aby se nedostali do dluhové pasti.


Nebuď na nule

Pro všechny, kteří se zajímají o sexualitu a vztahy lidí s postižením a chtějí podpořit kvalitní sociální služby doporučujeme webové stránky unie sexuálních důvěrníků České republiky www.nebudnanule.cz!

Aneb vztahy a sexualita jsou víc, než jen si zajít k sexuální asistentce nebo asistentovi! #nebuďnanule

Děkujeme za roušky pro naše bydlící!

Dbáme na bezpečí našich bydlících (dospělých lidí s mentálním postižením) společně s naším partnerem SKOK do života, o.p.s., který jim zajišťuje službu podpora samostatného bydlení. Kromě desinfekčních a dalších hygienických prostředků používají v těchto dnech jako prevenci proti šíření COVID-19 také bavlněné roušky, které ušili jejich kamarádi v chráněné dílně laDílna.

Hospodaření s penězi

Nedílnou součástí samostatného bydlení je hospodaření s penězi – dobrou praxí je institut „profesionálního podpůrce“. To, jak profesionální podpůrce s klienty pracuje, se můžete dozvědět v kanceláři služby „Podpora samostatného bydlení“ SKOKU do života, o.p.s.

Kancelář služby Podpora samostatného bydlení.
Nakupování – plánování jídelníčku, příprava na nakupování, nákup.
Rozpoznávání peněz, rozpočet, příjmy a výdaje, cashflow.

Podpora v rozhodování – smlouva o nápomoci, tabulka podpory vedená prof. podpůrcem, klientův šanon hospodaření (pravidla hospodaření, rozpočet, měsíční plány hospodaření, přehled majetku, smluv a dluhů).