Archiv pro rubriku: Pomáháme

HRADECKÝ MAJORDOM pomáhá

Dnes přinášíme avizovaný příběh prvního nadačního příspěvku uděleného naším nadačním fondem. Na žádost příjemce, který si přál zůstat v anonymitě, jej nazveme „příběhem pan P.V.“

Pan P.V. žije v Hradci Králové. Dlouhodobě pracuje a již druhým rokem bydlí samostatně v nájemním bytě. Letos na podzim musel být pro zhoršení zdraví hospitalizován a nemohl dva měsíce pracovat. V důsledku toho se mu nedostávalo prostředků na placení nájemného.

Pan P.V. se na nás obrátil s prosbou o finanční výpomoc, která by mu pomohla zvládnout toto náročné období. HRADECKÝ MAJORDOM mu poskytl nadační příspěvek, protože jeho situace splňovala všechny Statutem stanovené podmínky.

Díky této pomoci panu P.V. nevznikl dluh na nájemném, který by vzhledem ke své finanční situaci jen velmi obtížně splácel. Jsme rádi, že se na nás obrátil a  mohli jsme mu pomoci.

 

 

Vytříděno, rozdáno, prodáno :)

Vytřídili jsme věci získané z akce „Jeden dům má věcí moc, jinde potřebují pomoc“.

Část domácích spotřebičů, nádobí, příborů či utěrek jsme předali lidem bydlícím v síti podporovaného bydlení na dovybavení jejich domácností. Někteří z klientů si také darovaným oblečením doplnili svůj šatník.

Výtěžek z prodeje zbývajících věcí (cca 18.000,- Kč) byl použitý na rozvoj sítě podporovaného bydlení společnosti SKOK do života, o.p.s. Prodané věci a konkrétní výtěžek si můžete prohlédnout na hm.bazarobot.cz.

Všem dárcům srdečně děkujeme! Díky Vašim penězům jsme mohli vyslyšet prosbu prvního žadatele o nadační příspěvek. Více o příběhu P.V. z Hradce Králové přineseme v příštím článku.  

 

 

 

 

Naše první netradiční dobročinná akce zahájena

Prvního prosince proběhlo slavnostní zahájení naší první dobročinné akce „Jeden dům má věcí moc, jinde potřebují pomoc“.

Předvánočně vyzdobené BISTRO provoněla klobása připravovaná na venkovním grilu, velký zájem byl i o pečené kaštany. Všichni příchozí se mohli zahřát horkým punčem a u dětí slavil úspěch svařený jablíčkový džus se skořicí. 

Odpoledne podpořil dobrou náladu kytarista Míra Nosek, za podpory Rut a Jáchyma Brodských

A jak naše sbírka dopadla? V BISTRU u dvou přátel se začaly hromadit darované věci již v posledním listopadovém týdnu.  Další a další lidé přinášeli věci v průběhu neděle a ke konci dne krabice zabraly pořádný kus bistra.

K dnešnímu dni jsme s Vaší pomocí shromáždili už 7 plných aut krabic, balíku a balíčků 🙂

 

 

 

Jeden dům má věcí moc, jinde potřebují pomoc!

Nadační fond pořádá netradiční dobročinnou akci Jeden dům má věcí moc, jinde potřebují pomoc. Začínáme v neděli 1. 12. 2013 od 10 hodin v Bistru u Dvou přátel na Pivovarském náměstí v Hradci Králové.

Bližší informace o této akci naleznete v našem letáku:

Akce Jeden dum ma veci moc

Naše netradiční dobročinná akce už se blíží, a tak uveřejňujeme seznam věcí, které nám můžete přinést. Děkujeme za pomoc!

Jaké věci nám můžete přinést