Založení HRADECKÉHO MAJORDOMU, nadačního fondu

HRADECKÝ MAJORDOM, nadační fond byl založen 19.4.2013 zakladatelkou Mgr. Kateřinou Drábkovou Bíbusovou. Zde si můžete přečíst výňatek z nadační listiny o účelu založení našeho fondu.

Založení tohoto nadačního fondu je vedeno zájmem umožnit dospělým osobám s mentálním postižením nezávislý způsob života, zejména žít a bydlet v prostředí, kde mohou být v co nejširší míře samostatní a nezávislí. Současně se bere na zřetel zejména Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, jež mimo jiné

1)      stojí na zásadě respektování přirozené důstojnosti, osobní nezávislosti a samostatnosti osob se zdravotním postižením

2)      uznává právo osob se zdravotním postižením na zachování fyzické a duševní integrity

3)      uznává rovné právo všech osob se zdravotním postižením žít v rámci společenství při zachování svobodné volby, včetně možnosti

  1. volit kde a s kým budou žít a nebýt nuceny žít ve specifickém prostředí
  2. mít přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci

4)  uznává právo osob se zdravotním postižením na respektování jejich soukromí.