Navázali jsme spolupráci s Péčí o duševní zdraví

Dne 3.2.2020 došlo k uzavření dohody o spolupráci mezi Péčí o duševní zdraví, z.s. (dále jen PDZ) a HRADECKÝ MAJORDOM, nadační fond (dále jen nadační fond).

Nadační fond od roku 2017 umožňuje oddělení pronajímání bydlení od poskytování sociální služby. S touto kumulací (jako dříve SKOK do života, o.p.s.) se potýká také PDZ, proto vznikla tato dohoda. Jejím cílem je zahájit a rozvíjet prospěšnou spolupráci směřující k zajištění dostupného bydlení a poskytování kvalitních služeb a podpory pro cílové skupiny PDZ a nadačního fondu v Hradci Králové a okolí.

Nadační fond i PDZ si jsou vědomi toho, že dostupné bydlení společně s kvalitními sociálními službami je nezbytnou podmínkou pro samostatný, soběstačný a plnohodnotný život lidí s mentálním postižením a/nebo duševním onemocněním. Stávající stav za PDZ a nadační fond je takovýto:

  • PDZ je pronajímatelem bytů pro klienty, kterým poskytuje sociální službu sociální rehabilitace. Tyto byty má PDZ k tomuto účelu pronajaty od města Hradec Králové (dále jen město), které je vlastníkem bytů.
  • Nadační fond byl založen za účelem všestranné podpory samostatného bydlení osob s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí a rozšiřuje své aktivity i pro osoby s duševním onemocněním.

Nadační fond a PDZ proto společně informovali zástupce města o uzavřené dohodě a požádali o schválení převodu smluv mezi PDZ a městem tak, aby smlouvy s těmito klienty mohly být uzavřeny vůči nadačnímu fondu. Dne…….. byla tato dohoda městem podpořena (schválením žádosti o převod nájemních vztahů).———–