KLUB BYDLÍCÍCH

HRADECKÝ MAJORDOM, nadační fond chce ulehčovat dospělým lidem s mentálním postižením a/nebo duševním onemocněním z Hradce Králové a okolí cestu k samostatnému bydlení v důstojných podmínkách. Také proto jsme v roce 2013 založili Klub bydlících.

Klub bydlících pořádá pravidelná setkání, kde mohou naši bydlící sdílet své zkušenosti spojené se samostatným bydlením. Odstěhovat se „do vlastního“, ať už je to od rodičů nebo odjinud, je velký krok vyžadující spoustu odvahy, odhodlání i trpělivosti. Setkávání s lidmi s podobnými starostmi nabízí našim bydlícím možnost vyjádřit své obavy, požádat o radu nebo se podělit o úspěch. Klub je otevřený také těm, kteří se na samostatné bydlení teprve chystají a hledají inspiraci či podporu.

Součástí setkávání klubu je také série neformálních povídání o právech a povinnostech spojených s podnájmem, financováním a plánováním chodu domácnosti a hospodařením s volným časem či o pravidlech žití se spolubydlícími.