Potřebujete pomoc?

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE O PODPOROVANÉM BYDLENÍ V SÍTI?

Podporované bydlení v síti v Hradci Králové představuje několik bytů pro osoby s mentálním postižením, kteří potřebují profesionální podporu, aby mohli samostatně žít a bydlet podle svých představ. Více se dozvíte zde.

CHCETE ZAŽÁDAT O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK?

Naše nadační příspěvky jsou určené pro samostatně bydlící lidi s mentálním postižením a/nebo duševním onemocněním z Hradce Králové a okolí, kteří se nezaviněně ocitli v obtížné finanční situaci (například z důvodu nemoci, úrazu či ztráty zaměstnání). Nadační příspěvek může nahradit až 100 % měsíčních nákladů na bydlení a služby s ním spojené. Podrobnější informace naleznete ve Statutu nadačního fondu.

***************************************************************************************************************************

AKTUÁLNÍ DOKUMENTY naleznete zde (formulář žádosti o nadační příspěvek, Statut nadačního fondu aj.)