Potřebujete pomoci?

Chcete se dozvědět více o síti bydlení?

Síť bydlení v současné době tvoří Dům 24 pro 5 – 7 lidí, kteří potřebují pomoc více než 6 hodin denně, a další byty  pro lidi, kteří potřebují za normálních okolností kontrolu či pomoc menší.  Další nformace naleznete na http://www.skokdozivota.cz/25/Sit/

Chcete zažádat o nadační příspěvek?

Informace o poskytovaných nadačních příspěvcích najdete zde:

Statut – poskytování nadačních příspěvků